Partners

LIFE-DNP Partners

Bjørn Richelsen Medicinsk Endokrinologisk afdeling MEA, THG  richelsen@clin.au.dk
Damian Tyler University of Oxford        
Jan Henrik Ardenkjær-Larsen     DTU
Kevin BrindleUniversity of Cambridge
Knud Erik Bach KnudsenInstitut for Husdyrvidenskab - Molekylær ernæring og forplantning    knuderik.bachknudsen@anis.au.dk           
Niels MøllerMedicinsk Forskningslaboratorium, NBGniels.moeller@clin.au.dk
Søren GregersenMedicinsk Endokrinologisk afdeling MEA, THGsoeren.gregersen@clin.au.dkAlbeda Partners

Lars G HansenAlbeda larsh@drcmr.dk
Magnus KarlssonAlbeda                                                         magnus.karlsson@albeda.dk    
Mathilde Hauge Lerche               Albeda                                                                                         mathilde.lerche@albeda.dk                      
   

Other Partners

Ahmed Abood Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium             aah.abood@clin.au.dk
Anders Karlsson KU ahka@food.ku.dk
Bjørn Borsøe Christensen Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium bbch@clin.au.dk
Casper Foldager Ortopædkirurgisk afdeling E foldager@clin.au.dk
Chris Amdisen Nyremedicinsk Afdeling C camd@clin.au.dk
Christian Trolle MEA / MOMA christian.trolle@clin.au.dk
Henrik Lauridsen Comparative Medicine Lab         henrik@clin.au.dk
Jakob Dal MEA jakob.dal@clin.au.dk
Jan Møller Nielsen  jan.nielsen@clin.au.dk
Jean Farup Institut for Folkesundhed - Idræt jean@ph.au.dk
Jesper Guldsmed Madsen            Comparative Medicine Lab jesper.madsen@clin.au.dk
Johan Heiberg Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling T johan.heiberg@clin.au.dk
Juan Medina Ortopædkirurgisk afdeling E juan.manuel.shiguetomi.medina@clin.au.dk
Kasper Hansen Comparative Medicine Lab kasperhansen@clin.au.dk
Kasper Pryds Hjertemedicinsk afdeling B, SKS kpryds@clin.au.dk
Klaus Bernhard Bærenrtsen
Kresten Rickers Ortopædkirurgisk afdeling E rickers@clin.au.dk
Marie Maagaard Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling T maagaard@clin.au.dk
Martin Colliander Kristensen Medicoteknisk afdeling Martin.Kristensen@stab.rm.dk
Martin Gottliebsen Ortopædkirurgisk afdeling E martin.gottliebsen@clin.au.dk
Michael Bendtsen Ortopædkirurgisk afdeling E michael.bendtsen@clin.au.dk
Michael Horsman Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi                                      mike@oncology.au.dk
Michael Pedersen Comparative Medicine Lab michael@clin.au.dk
Michael Væggemose Neurologisk afdeling F mivaeg@clin.au.dk
Nikolaj Schmidt Comparative Medicine Lab schmidt@clin.au.dk
Nils Henrik Hansson Hjertemedicinsk afdeling B nhha@clin.au.dk
Per Rugaard Poulsen Onkologisak afdeling D ppoulsen@oncology.au.dk
Peter Agger Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling T peter.agger@clin.au.dk
Rozh Al-Mashhadi Hjertemedicinsk afdeling B rham@clin.au.dk
Samuel Thrysøe Ingeniørhøjskolen http://pure.au.dk/portal/en/sat@ase.au.dk
Steen Fjord Pedersen Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling T
fjord@clin.au.dk
Susanne Haas Kirurgisk afdeling P
Thomas Krarup Andersen